דומיין סרור נוצר ונבנה כדי לאחד את כול אלה ליצירה אחת, ייחודית ומיוחדת, שכולה עשיה.

הזית והגפן, הסמלים החקלאיים וההיסטוריים של ארץ ישראל, בשילוב החברות והאווירה האירופאית, הם שנמצאים בבסיס חזון דומיין סרור.